«

»

jan 22

Loze beloften van de PVV

Veel mensen denken dat ze van Geert Wilders PVV kunnen verwachten dat hij opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Dat een stem op de PVV een stem is voor goede zorg en ouderenzorg, voor behoud van pensioenen, voor bescherming tegen (de gevolgen van ) werkeloosheid, voor veiligheid en meer blauw op straat, voor dierenwelzijn, tegen armoede en verval in oude wijken, tegen eigen risico in de zorgverzekering, tegen zelfverrijking van mensen in de top van bedrijfsleven en banken. Deze verwachtingen zijn  niet terecht.

PVV voor of tegenAfgelopen zomer had de ARG bij haar stands op o.a. de stadscamping in Tilburg een quiz over het stemgedrag van de PVV. Op kaartjes stonden wetsvoorstellen en aan deelnemers werd gevraagd of PVV voor of tegen de betreffende voorstellen had gestemd. Voor de mensen die probeerden het stemgedrag van de PVV goed in te schatten viel het niet mee. De meesten schatten het totaal verkeerd en dat betekende voor sommigen een behoorlijke teleurstelling. Er waren ook mensen die de uitkomsten niet konden geloven.

Toch is het waar. Geert Wilders benoemt misschien problemen die mensen ervaren. De PVV draagt echter met haar stemgedrag niet bij aan oplossingen.

Gaat de PVV zich houden aan beloften zoals het behouden van AOW op 65 jaar, afschaffen van eigen risico in de zorg en meer geld naar de politie? Gezien het stemgedrag van de PVV van de afgelopen jaren valt dat niet te verwachten.

Met verkiezingen in aantocht wil de ARG wijzen op het verschil in wat Geert Wilders van de PVV zegt en wat de PVV doet. De ARG heeft een poster gemaakt waarop duidelijk wordt gemaakt wat het stemgedrag van de PVV de afgelopen jaren is geweest.

Mensen die willen meehelpen aan het verspreiden van deze poster kunnen contact opnemen met de ARG bijvoorbeeld via het contactformulier.