↑ Terug naar Over ARG

Achtergrond

In 1982 deed de Centrumpartij van Janmaat (extreemrechts) mee aan de verkiezingen. Als reactie daarop ontstonden er landelijk initiatieven om tegengas te geven. Zo werden overal Anti Fascisme Komitees (AFK) opgericht. Ook in Tilburg.

In 1986 was er een bijeenkomst in Kedichem van Janmaat. De reacties van de antiracistsche beweging liepen daarbij uit de hand. De radicale antiracisme beweging viel daarna uiteen.
Er kwam een uitsplitsing naar:
– ADB’s (antidiscriminatie bureau’s), die structureel gesubsidieerd werden en
– kleine initiatieven op plaatselijk niveau.
In Tilburg ging het AFK verder onder de naam ARG (AntiRacismeGroep).

Landelijk stort de antiracisme/-fascisme-beweging grotendeels in. ARG blijft tegen de stroom in doorgaan. ARG is niet partijpolitiek of aan religie gebonden en is niet afhankelijk van subsidie (daarmee blijft de onafhankelijkheid gewaarborgd).

We zijn -helaas- nog steeds nodig.

Er is tegenwoordig veel meer gemak om discriminerende opmerkingen te maken; het wij/zij-gevoel is toegenomen; etnisch profileren is aan de orde van de dag; de discriminatie op de arbeidsvloer is sterker geworden; er is veel meer onderhuidse discriminatie.
ARG wil tegen de stroom als onafhankelijke beweging doorgaan.

Activiteiten

In het begin werd alles aangepakt, omdat we een grote groep actieve leden hadden:
-hakenkruizen wegschilderen
-voorlichting op scholen geven
-deelnemen aan grote multiculturele feesten
-andere groepen erbij betrekken (Chilenen, Turken, Marokkanen, Surinamers enz.)
-standwerk
-reageren op krantenartikelen
-deelname aan Festival Mundial

Dit is in de loop der jaren uitgekristalliseerd naar:

 • standwerk (ruim 800 keer!)
 • lezingen organiseren op
  • 21 maart (internationale antiracismedag) en
  • 9 november (Kristallnachtherdenking) en
  • de kranslegging op 4 mei.
 • posterexpositie
 • foto-expositie Brabants Bont (inkijkje in de Brabantse samenleving
 • facebookpagina
 • website

De stand is het allerbelangrijkste en tevens de rode draad.
Informeren; laagdrempelig (qua leesmateriaal, prijs, niet commercieel); naar mensen toe.