↑ Terug naar Dossiers

Dossier: De rode driehoek

512px-Bundesarchiv_Bild_146-1993-051-07,_Tafel_mit_KZ-Kennzeichen_(Winkel)_retouchedDe rode driehoek stamt uit de concentratiekampen van de nazi’s. Elke “soort” gevangene werd gekenmerkt. Zo moesten bijvoorbeeld de homofielen een roze driehoek op de kampkleren dragen. En de joden een dubbele gele: de Jodenster. De rode driehoek was het kenmerk van de politieke gevangenen. Het waren voornamelijk communisten, socialisten, radicalen, vakbondsmensen, opgepakt vanwege hun antifascistische opvattingen en verzet.

Politiek antifascisme is helaas ook tegenwoordig hard nodig. Daarom is de rode driehoek gekozen als herkenningsteken van de hedendaagse brede antifascistische beweging. Evenals in de nazi-tijd worden ook nu zondebokken gezocht voor maatschappelijke problemen. Etnische groepen krijgen bijvoorbeeld in de schoenen geschoven dat zij werkeloosheid en woningnood veroorzaken. Asielzoekers en vluchtelingen zouden enkel komen om te profiteren van onze voorzieningen. En uitkeringsgerechtigden zouden schuld hebben aan de economische achteruitgang.

Politiek antifascisme wil afrekenen met dit soort oppervlakkige redeneringen door de werkelijke oorzaken aan te wijzen.

Politiek antifascisme gaat niet aan ons zelf voorbij.

Als het gaat om racisme zal ieder moeten nagaan hoe racistische vooroordelen bij hem/haar zijn ingeprent en verankerd en hoe daarmee om te gaan!

Maar daarnaast zullen we moeten nagaan wie er in deze maatschappij belang bij hebben racisme te laten voortbestaan. En datzelfde geldt ook voor seksisme en antisemitisme en andere vormen van haatgevoelens.

Racisme, seksisme en antisemitisme maatschappelijk doorgronden om ze vervolgens des te beter te kunnen bestrijden, dat is de betekenis van de rode driehoek. Immers: “Wie een deel niet in het geheel ziet, die ziet het in het geheel niet” (prof. Röling).

De rode driehoek is een symbool van solidariteit met slachtoffers van discriminatie en onderdrukking in eigen land en veraf, want solidariteit laat zich niet begrenzen.

Rode-driehoek speldjeDe rode driehoek symboliseert de strijd tegen een uniforme autoritaire maatschappij, en staat voor een veelkleurige verdraagzame samenleving.

Aan de totstandkoming van die samenleving kan ieder een bijdrage leveren. Door kleur te bekennen, bijvoorbeeld door het dragen van dit speldje.

De uitgave van de rode driehoek is het initiatief van FAFK, het Frysk Anti Fascisme Komitee. In 1978 verscheen dit speldje op de markt. Sindsdien zijn er tienduizenden van verkocht, hebben duizenden “ kleur bekend”. Het FAFK heeft zich medio jaren negentig opgeheven.

In 2007 heeft AntiRacismeGroep Tilburg ARG, zelf actief sinds 1982, het initiatief van de rode driehoek in goed overleg overgenomen. Kleur bekennen is immers tijdloos.