Posterexpositie

streep door discriminatieARG heeft in de loop der jaren een groot aantal posters verzameld. Op een eenvoudige manier kan daaruit gekozen worden voor een posterexpositie over verdraagzaamheid, tolerantie, antiracisme, antidiscriminatie. Waarmee dat zo actuele onderwerp onder de aandacht van velen kan worden gebracht.

Indien je hiervoor belangstelling hebt, neem dan contact op via het contactformulier. Met behulp van een link die we vervolgens sturen kun je alle beschikbare posters bekijken en een keuze maken.

De posters zijn in één van de hier volgende formaten: A3, A2, A1. Een klein aantal affiches is nog wat groter (A.0) en sommige hebben een wat afwijkende maat (A3-A2). Telkens is het formaat aangegeven. Dat helpt bij het inschatten van de benodigde ruimte.

De huur van de expositie is voor één week 15 euro; ingeval van meerdere weken 10 euro per week. Hiermee kunnen wij onze onkosten betalen.