«

»

feb 27

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

geefracismegeenstem

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar op 21 maart vraagt de ARG aandacht voor verzet tegen groeiend racisme in onze samenleving. 21 maart is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale dag ter uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Daarom is nu via ARG een nieuwe poster beschikbaar: Geef racisme geen stem. ARG roept op om deze poster op zo veel mogelijk plaatsen te verspreiden:

ARG richt deze oproep aan: Heel veel maatschappelijke organisaties in Tilburg, waaronder politieke partijen en hun jongerenorganisaties, diverse belangenorganisaties, buurthuizen en wijkcentra, vrouwenorganisaties, vluchtelingenwerk, wijkraden en vele andere, alsook aan veel ARG sympathisanten

OPROEP!!

LAAT TILBURG BLINKEN VAN DE POSTERS!!

De AntiRacismeGroep ARG vraagt jullie hulp bij het uitzetten van een poster met de tekst
“GEEF RACISME GEEN STEM” in de weken voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Toelichting.

21 maart 2018 worden de verkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeenteraden. In het huidige klimaat van kille verharding en afstand tussen allerlei groepen onderling, van nog altijd groeiende (vreemdelingen)haat en intolerantie past onze oproep rondom de verkiezingen. De gehele stad Tilburg zal moeten gaan blinken door de poster (op A3 of A4 formaat), die ARG wil gaan uitzetten! Als een duidelijk stadsbreed NEE tegen genoemde ontwikkelingen!!

Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom onze oproep aan een lange rij van organisaties en individuen om ARG te helpen bij de verspreiding van dit – niet partij politiek gebonden – affiche, dat vanaf begin maart beschikbaar zal zijn.

De huidige ontwikkelingen gaan ons allen aan!! En daarom vertrouwen wij erop niet tevergeefs beroep te doen op jullie solidariteit. Wij zien graag een snelle reactie tegemoet via ons reactieformulier.

Graag vermelden hoeveel posters voor uw organisatie beschikbaar moeten zijn. Wij nemen snel contact met u op en maken verdere afspraken.

ONZE SOLIDARITEIT TEGENOVER HAATZAAIERIJ EN VERDERE TWEEDELING!