«

»

feb 02

Vooraankondiging: 75 jaar na de bevrijding

Herdenken is ook een belofte om het nooit meer zover te laten komen.

In 2020 herdenken we 75 jaar bevrijding van Nederland. In 1945 -na 5 jaar oorlog- was Nederland eindelijk onder het juk van naziterreur uitgekomen.
Veel mensen, die niet voldeden aan de kenmerken van het superieure Arische ras of die kritiek hadden op het naziregime zijn in oorlogstijd opgepakt, afgevoerd en gedood in concentratiekampen. Niet alleen Joden, maar o.a. ook Sinti/Roma, homoseksuelen, politieke gevangenen, Jehovah’s Getuigen, psychiatrische patiënten en gehandicapten zijn opzettelijk vermoord.

ARG organiseert in samenwerking met vele andere partijen een lezingen- en documentaire-cyclus in de periode van 22 maart t/m 1 mei. We willen de
verschillende groepen slachtoffers van het Nazi-regime, waarvan een aantal nogal onderbelicht is, aan bod laten komen.

De lezingen/documentaires zijn in de LocHal (De Kennismakerij) Burgemeester Brokxlaan 1000 in Tilburg en zijn gratis toegankelijk.
Voor het programmaboekje, kijk hier .