Verhalen over slavernij

Kom luisteren of vertel zelf een verhaal in Bibliotheek Lochal

Verhalen over slavernij

In bibliotheek Heyhoef Kerkenbosplaats, een programma voor de peuters

jun 11

Juni keti koti maand 2022

Dit is het programma van herdenken en bezinnen .
Kijk ook wanneer er bijeenkomsten zijn waarbij verhaald wordt over slavernij en racisme.

Meer informatie op de site van Comité 30 juni / 1 juli

jun 11

Keti Koti verhalen luisteren, verhalen vertellen

In het kader van Keti Koti maand juni organiseren het Comité 30juni1juli Tilburg en Arg Tilburg een aantal dagen waarop verhalen voorgelezen worden die betrekking hebben op slavernij en racisme.

Je mag komen luisteren,
maar als je zelf een toepasselijk verhaal hebt,
dan kun je dat ook zelf voor komen lezen! *

Dit vindt plaats op de woensdagen 22 en 29 juni.
Er wordt vanaf 14.00 uur voorgelezen in de Bibliotheek LocHal (achter het station) in Tilburg.

*Op dinsdag 21 juni is er om 9.30 uur een programma voor peuters in De Bibliotheek Heyhoef (Kerkenbosplaats).

*Op donderdag 30 juni lezen we voor tijdens het programma in De Pont (vanaf 17.00 uur).

Iedereen is welkom; de toegang is gratis.

Onderstaande foto’s zijn van 8 juni in de LocHal, waar het voorlezen de aanleiding was tot fijne gesprekken en discussies.

jun 11

Internationale Dag van de Vluchteling 2022

20 Juni is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling.
Daarom organiseert ARG Tilburg samen met Vrije Bond Tilburg een actie.
Deze actie zal plaatsvinden op donderdag 23 juni

Vluchtelingen verdienen solidariteit – onvoorwaardelijk

Vele miljoenen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. Voor oorlog en massamoord. Voor vervolging, foltering en dreigende executie. Omdat ze verdreven worden wegens weer een stuwdam, pijpleiding of vervuilende mijn. Omdat ze kritisch zijn op de regering van het land waar ze wonen. Omdat ze actie voeren om hun bestaan wat beter te maken. Omdat ze LGBTQ+ zijn en om die reden vervolgd worden. Omdat ze een geloof aanhangen dat in het land waar ze vandaan komen niet geaccepteerd wordt. Omdat ze honger hebben.

Allemaal verdienen ze ieders solidariteit. Geen staat of overheid heeft het recht om te zeggen: jij bent welkom, maar jij niet. Voor de vrijheid van beweging van iedereen. Grenzen zijn gevangenismuren, en dienen te worden gesloopt. Vluchtelingen welkom is wel het minste. Vluchtelingen uit Oekraïne: welkom. Al die andere vluchtelingen, uit Afrika, uit Syrië en Afghanistan, uit welk land dan ook: evenzeer welkom.

De VN heeft 20 juni uitgeroepen tot Wereld Vluchtelingen Dag. Dat is symboolpolitiek, en van de landen van de VN valt weinig te verwachten. Maar het is tegelijk een mooie aanleiding om ons nadrukkelijk uit te spreken:

  • Vluchtelingen welkom
  • Vrijheid van beweging voor iedereen
  • Wereld open, grenzen slopen

Hiervoor voeren wij actie, niet op 20 juni zelf maar op donderdag 23 juni. We roepen op om samen te komen naast de Schouwburg, aan de Schouwburgring. Daar zullen we staan met spandoeken, en is voor wie dat wil gelegenheid om iets te vertellen, een oproep te doen of een gedicht of lied voor te dragen. Bij voldoende opkomst en animo houden we vervolgens een optocht door de binnenstad om ons geluid van solidariteit kracht bij te zetten.

Komt allen!

Donderdag 23 juni, 19.30 uur
Plein naast de Concertzaal
Tilburg


We kondigen deze actie openlijk aan via sociale media, websites en wat voor kanalen ons ter beschikking staan. We doen echter welbewust geen aanmelding bij de gemeente. We zijn van mening dat we de vrijheid hebben om in de publieke ruimte onbelemmerd ons geluid te laten horen. We geloven niet dat de gemeente het recht heeft om daarvoor aan allerlei bureaucratische procedures en restrictieve voorwaarden te onderwerpen, zoals in het verleden keer op keer is gebeurd.

mei 07

4 mei herdenking 2022

mrt 31

Activiteiten maart 2022

Na een lange periode zonder openbare activiteiten kon ARG in maart weer bijeenkomsten organiseren of bijwonen. Hierbij een overzicht.

Viering internationale vrouwendag op 8 maart


Feniks, Emancipatie Expertise Centrum organiseerde op de Internationale Vrouwendag een feestelijke bijeenkomst in de Vorst. ARG was er bij met haar informatieve stand.

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum organiseerde op de Internationale Vrouwendag een feestelijke bijeenkomst in de Vorst. ARG was er bij met haar informatieve stand.


11 maart 2022

OP 11 maart waren leden van ARG en de Vrije Bond aanwezig bij Van der Valk hotel voor een geluidsprotest tegen een bijeenkomst van Forum voor Democratie.
1, 2, 3, 4, we willen geen fascisten hier!


13 maart 2022

In verband met de gemeenteraadsverkiezing werd een manifestatie gehouden voor het Tilburgse stadhuis onder het motto “geen Racisme en Fascisme in de Raad” . Dit werd gevolgd door een demonstratieve tocht door het centrum van Tilburg. Het betrof een landelijk initiatief van het Platform Stop Racisme, dat in een 20-tal steden plaats vond. ARG was mede-organisator in Tilburg.


23 maart

In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie organiseerde ARG een lezing. Spreker was Sandew Hira met als onderwerp: Anti-Racisme en een Nieuwe Wereldbeschaving. Na afloop was er een levendige discussie. 

Anti-racisme en een nieuwe Wereldbeschaving. Lezing door Sandew Hira

meer over deze lezing en Sandew Hira

Geen racisme en fascisme in de raad

demonstratie en manifestatie

zie meer: Verkiezingen gemeenteraad 2022

mrt 09

Lezing in het kader van internationale antiracismedag

Wereldwijd wordt in maart aandacht besteed aan de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze jaarlijkse herdenking werd door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville (Zuid-Afrika), waar op 21 maart 1960 de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen apartheid (de beruchte pasjeswetten). De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog aan de orde van de dag, ook in Nederland. Tal van landen over de hele wereld staan op deze dag stil bij het onrecht dat individuen en groepen elkaar aandoen. Diverse steden in Nederland (o.a. Tilburg) doen mee aan deze actiedag.

In Tilburg organiseert de AntiRacismeGroep (ARG) samen met Comité 30juni/1juli-Tilburg op woensdag 23 maart 2022 om 19.30 uur in Kim’s Kroeg (Piusplein 61, Tilburg) een lezing met als spreker Sandew Hira. Het onderwerp van de lezing zal zijn: Anti-Racisme en een nieuwe wereldbeschaving. De toegang is gratis.

Sandew Hira is directeur van het Institute for Scientific Research (IISR) in Den Haag. IISR is een instituut voor onderzoek naar Decolonizing The Mind. IISR geeft een boekenserie getiteld Decolonizing The Mind uit.

Hira studeerde algemene economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft verschillende boeken gepubliceerd over geschiedenis, racisme en dekolonisatie.

Hira is secretaris van de Decolonial International Network Foundation (DIN).

Sandew Hira geeft een dekoloniale analyse van de wereld waarin we nu leven en zet een visie uiteen over een nieuwe wereldbeschaving die afrekent met de periode van kolonialisme. De wereld wordt geconfronteerd met drie grote gevaren waar het liberalisme geen antwoord op heeft: oorlog (WO III), ecologische rampen en pandemieën. Met “the fall of the West and the rise of the Rest” zijn nieuwe theorieën opgekomen onder de noemer “dekoloniaal denken” die deze ontwikkelingen plaatsten in het kader van de afsluiting van een historische periode van vijf eeuwen geschiedenis van de mensheid, namelijk de periode van kolonisatie. Daarin speelde racisme een cruciale rol.

Na de lezing is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten