jul 02

Keti Koti herdenking Tilburg

Dinsdag 30 juli j.l was ARG aanwezig bij een plechtige herdenking in het kader van Keti Koti.

Herdacht werden de slachtoffers van de Trans-Atlantische Nederlandse slavernij. Er werd stil gestaan bij het leed dat hen is aangedaan zowel bij het werken op de plantages als ook tijdens de barre overtocht gemaakt over de oceaan.

De kranslegging was dit jaar in besloten kring vanwege corona.

Kranslegging Keti Koti Tilburg 2020
Keti Koti herdenking 2020
ARG bloemen voor Keti Koti herdenking Tilburg 2020

jun 08

#BlackLivesMatter

Ongeveer 1000 mensen kwamen op 6 juni om 14.00 uur bij elkaar in Tilburg. Zij kwamen om de dood te herdenken van George Floyd die omkwam als gevolg van extreem gewelddadig politieoptreden.

En om een protest te laten horen tegen aanhoudend racisme en racistisch politiegeweld, zowel in de VS als in Nederland. Ieder stond daar met het doel om een statement te maken.

Het moet afgelopen zijn.

foto gemaakt door Rudi Klumpkens

Protest tegen politiegeweld

Op maandag 25 mei 2020 werd George Floyd op afschuwelijke wijze vermoord door de Amerikaanse politie.

Wij protesteren tegen institutioneel racisme, etnisch profileren en racistisch geweld door de politie.

Het zal een stilstaand corona-proof protest zijn.
Neem een foto van Georg Floyd, spandoeken of borden mee!
(zonder ben je ook welkom)

Meer informatie

mei 31

Oproep tot actie

Op maandag 25 mei 2020 werd George Floyd op afschuwelijke wijze vermoord door de Amerikaanse politie. De zoveelste zwarte man die te maken kreeg met racistisch politiegeweld en één van de vele moorden die de Amerikaanse politie per jaar pleegt (in 2019: 1099).

Maar als we in de spiegel kijken, dan kunnen we in Nederland onze handen ook niet in onschuld wassen. Met regelmaat maakt de Nederlandse politie zich schuldig aan institutioneel racisme, etnisch profileren en racistisch geweld. Mitch Henriquez (in 2015 door politieagenten in Den Haag vermoord) ligt nog vers in het geheugen.

Wij roepen daarom op tot actie
zaterdag 6 juni 2020
14.00 uur
plein naast Concertzaal

hoek Schouwburgring en Bisschop Zwijssenstraat
Tilburg

Het zal een stilstaand corona-proof protest zijn. Denk aan mondkapjes en neem 1,5 m. afstand in acht.
Neem een foto van Georg Floyd, spandoeken of borden mee!
(zonder ben je ook welkom)

mei 06

Fvd in Brabants bestuur

Om uitdrukking te geven aan de ontsteltenis die wij bij AntiRacismeGroep Tilburg voelen, bij de samenwerking met het extreem rechtse Forum der Democratie in de Provinciale Staten hebben we geschreven naar het CDA.

Hallo CDA

De AntiRacismeGroep ARG is zeer teleurgesteld en bovendien hoogst verontwaardigd vanwege de totstandkoming van de coalitie van uw partij met Forum voor Democratie.Het heeft er alle schijn van dat de stem van de zwijgende meerderheid hiervoor de wankele basis is gaan vormen, gezien de krappe meerderheid van een uiterst laag percentage van stemmers.Wij zullen blijk geven van onze afschuw door onze reactie zo breed mogelijk zowel in Brabant alsook op landelijk niveau te verspreiden.


rouw om brabantse coalitie met FvD

mei 06

2020 4 mei herdenking

Ondanks de beperkingen door de Corona-pandemie was het toch mogelijk om een krans te leggen in het Vrijheidspark. Zoals altijd in de vorm van een rode driehoek.

rode driehoek krans 4 mei

feb 02

Vooraankondiging: 75 jaar na de bevrijding

Herdenken is ook een belofte om het nooit meer zover te laten komen.

In 2020 herdenken we 75 jaar bevrijding van Nederland. In 1945 -na 5 jaar oorlog- was Nederland eindelijk onder het juk van naziterreur uitgekomen.
Veel mensen, die niet voldeden aan de kenmerken van het superieure Arische ras of die kritiek hadden op het naziregime zijn in oorlogstijd opgepakt, afgevoerd en gedood in concentratiekampen. Niet alleen Joden, maar o.a. ook Sinti/Roma, homoseksuelen, politieke gevangenen, Jehovah’s Getuigen, psychiatrische patiënten en gehandicapten zijn opzettelijk vermoord.

ARG organiseert in samenwerking met vele andere partijen een lezingen- en documentaire-cyclus in de periode van 22 maart t/m 1 mei. We willen de
verschillende groepen slachtoffers van het Nazi-regime, waarvan een aantal nogal onderbelicht is, aan bod laten komen.

De lezingen/documentaires zijn in de LocHal (De Kennismakerij) Burgemeester Brokxlaan 1000 in Tilburg en zijn gratis toegankelijk.
Voor het programmaboekje, kijk hier .

feb 02

De Ypelaer

In wijkcentrum De Ypelaer in Tilburg Noord hing in december 2019 tot medio januari 2020 op verschillende plaatsen in het gebouw een selectie uit de posters van ARG.

Jaarlijkse Kristallnachtherdenking

In het kader van de jaarlijkse Kristallnachtherdenking verzorgt ARG dit jaar in samenwerking met de Tilburgse Anarcho Sociëteit een lezing rond het thema muren.

De centrale vraag op deze herdenking is: zijn we terug in een soort 1938? En wat gaan we doen om te voorkomen dat het niet net zo verloopt als ‘toen’?

Kees Stad verzorgt de lezing met als titel: Muren, Misdaden en de Woorden.

er komen vragen aan bod zoals:

  • Zijn fysieke muren wel het grootste probleem?
  • Zijn er ook goede muren?”

De Tilburgse dichter Daan Taks zal poëzie voordragen.

Zaal open: 19.30 uur

lees meer hierover

okt 27

Muren, Misdaden en de Woorden.

In het kader van de jaarlijkse Kristallnachtherdenking geeft Kees Stad een lezing onder de titel: Muren, misdaden en de woorden.

1938 Kristallnacht: de nacht waarin de nazi’s in heel Duitsland aan het moorden en plunderen sloegen tegen Joodse medeburgers en hun bezittingen. De gebeurtenis wordt beschouwd als het gruwelijke hoogtepunt van fascistische ‘volkswoede’ voordat de oorlog echt begon en de ‘volkswoede’ militair geïnstitutionaliseerd werd. Het jaarlijks herdenken van de Kristallnacht is belangrijk om de geschiedenis van antisemitisme en andere vormen van discriminerend geweld te beseffen en door te geven.

1989 Val van de Berlijnse Muur: de deling van Duitsland is het product van de Tweede Wereldoorlog, die de fascisten begonnen. En de muur die Oost-Duitsland  later bouwde om zich van het westen af te schermen werd door de DDR ideologisch verdedigd als een verdediging tegen datzelfde fascisme. De val van de muur werd gevierd als een bewijs van de eindoverwinning in de Koude Oorlog; het kapitalisme van het ‘Vrije Westen’ zou gezegevierd hebben. 

19.12.1990 “East-Side-Galery”, gelegen zwischen der Jannowitzbrücke und der Oberbaumbrücke Reste der Berliner Mauer, die nach der Öffnung von vorwiegend ostdeutschen Künstlern auf der Ost-Seite bemalt wurden.
Door Bundesarchiv, B 145 Bild-F086695-0028 / Lemmerz, Wolfgang / bron: wikipedia

Ondertussen zijn we 30 jaar verder en hebben we gemerkt dat muren allesbehalve verdwenen zijn. Er zijn er alleen maar veel meer bijgekomen, die minstens zo moorddadig zijn als die van Berlijn, maar vaak een stuk minder aandacht krijgen. 

Kees Stad (media-activist, zie: globalinfo.nl) geeft op 9 november een lezing met als titel: Muren, Misdaden en de Woorden. De centrale vraag op deze herdenking is: zijn we terug in een soort 1938? En wat gaan we doen om te voorkomen dat het niet net zo verloopt als ‘toen’? Een tweede discussiepunt is of de fysieke muren wel het grootste probleem zijn. En dan de uitsmijter: zijn er ook goede muren? 

De Tilburgse dichter Daan Taks zal poëzie voordragen. 

De avond wordt georganiseerd door de Tilburgse Anarcho Sociëteit en AntiRacismeGroep Tilburg

Zaterdag 9 november 2019
De Nieuwe Vorst, Willem II-straat 49 in Tilburg.
Het begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en de entree is vrij.

Oudere berichten «