nov 17

Kristallnacht 2020

Ieder jaar -rondom 9 november- organiseert AntiRacismeGroep Tilburg in nauwe samenwerking met de Liberaal Joodse Gemeente Brabant een herdenking van de Kristallnacht. Dit jaar is dat vanwege corona niet mogelijk. Toch vinden we het belangrijk dat er bij deze gebeurtenis uit het verleden wordt stilgestaan. Zolang we groepen van mensen systematisch uitsluiten, weigeren om vluchtelingen op te vangen (onlangs nog de “motie 500 kinderen”, die door de kamer verworpen is), zolang intolerantie groeit en mensen gestigmatiseerd worden vanwege geloof, seksuele geaardheid, etnische afkomst of huidskleur, zolang BLM-demonstraties nodig zijn en wij ons (witte) eigen aandeel in ons koloniale verleden niet erkennen, zo lang is het nodig om terug te kijken in de geschiedenis en te zien waar uitsluiting toe leidt. Dit moeten we NOOIT meer willen.

De Kristallnacht was een door de nazi’s georganiseerde actie (pogrom), die gericht was tegen de Joodse bevolking. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in heel Duitsland Joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. Ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden werden vernield. Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Vanwege al deze vernielingen wordt de Kristallnacht ook wel de nacht van het gebroken glas genoemd. In die nacht lieten 1400 Joden het leven. De hele actie was door Joseph Goebbels (minister van propaganda van de nazi’s) beraamd. Ook werd het de brandweer verboden om de ontstane branden te blussen. De Kristallnacht vormde de opmaat voor de gruwelijkheden die gingen komen in de Tweede Wereldoorlog. Vluchtende Duitse Joden werden aan de grens van Nederland tegengehouden. Ze waren hier niet welkom.

Ter nagedachtenis aan de Joden die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd of vermoord zijn, worden er in heel Europa z.g. Stolpersteine of Struikelstenen gelegd voor de huizen, die zij bewoonden. Het zijn kleine, koperkleurige stenen, waar de naam van de gedeporteerde bewoner, de geboortedatum en de datum en plaats van de moord op staan. Het is een project van de Berlijnse kunstenaar Gunter Demnig. In Tilburg zijn er al tientallen van dit soort stenen geplaatst. Stenen om bij stil te blijven staan.

Stolpersteine Tilburg
Stolpersteine bij een adres in Tilburg

In onze etalage aan de Noordhoekring besteedden we er ook aandacht aan.

jul 02

Keti Koti herdenking Tilburg

Dinsdag 30 juli j.l was ARG aanwezig bij een plechtige herdenking in het kader van Keti Koti.

Herdacht werden de slachtoffers van de Trans-Atlantische Nederlandse slavernij. Er werd stil gestaan bij het leed dat hen is aangedaan zowel bij het werken op de plantages als ook tijdens de barre overtocht gemaakt over de oceaan.

De kranslegging was dit jaar in besloten kring vanwege corona.

Kranslegging Keti Koti Tilburg 2020
Keti Koti herdenking 2020
ARG bloemen voor Keti Koti herdenking Tilburg 2020

jun 08

#BlackLivesMatter

Ongeveer 1000 mensen kwamen op 6 juni om 14.00 uur bij elkaar in Tilburg. Zij kwamen om de dood te herdenken van George Floyd die omkwam als gevolg van extreem gewelddadig politieoptreden.

En om een protest te laten horen tegen aanhoudend racisme en racistisch politiegeweld, zowel in de VS als in Nederland. Ieder stond daar met het doel om een statement te maken.

Het moet afgelopen zijn.

foto gemaakt door Rudi Klumpkens

Protest tegen politiegeweld

Op maandag 25 mei 2020 werd George Floyd op afschuwelijke wijze vermoord door de Amerikaanse politie.

Wij protesteren tegen institutioneel racisme, etnisch profileren en racistisch geweld door de politie.

Het zal een stilstaand corona-proof protest zijn.
Neem een foto van Georg Floyd, spandoeken of borden mee!
(zonder ben je ook welkom)

Meer informatie

mei 31

Oproep tot actie

Op maandag 25 mei 2020 werd George Floyd op afschuwelijke wijze vermoord door de Amerikaanse politie. De zoveelste zwarte man die te maken kreeg met racistisch politiegeweld en één van de vele moorden die de Amerikaanse politie per jaar pleegt (in 2019: 1099).

Maar als we in de spiegel kijken, dan kunnen we in Nederland onze handen ook niet in onschuld wassen. Met regelmaat maakt de Nederlandse politie zich schuldig aan institutioneel racisme, etnisch profileren en racistisch geweld. Mitch Henriquez (in 2015 door politieagenten in Den Haag vermoord) ligt nog vers in het geheugen.

Wij roepen daarom op tot actie
zaterdag 6 juni 2020
14.00 uur
plein naast Concertzaal

hoek Schouwburgring en Bisschop Zwijssenstraat
Tilburg

Het zal een stilstaand corona-proof protest zijn. Denk aan mondkapjes en neem 1,5 m. afstand in acht.
Neem een foto van Georg Floyd, spandoeken of borden mee!
(zonder ben je ook welkom)

mei 06

Fvd in Brabants bestuur

Om uitdrukking te geven aan de ontsteltenis die wij bij AntiRacismeGroep Tilburg voelen, bij de samenwerking met het extreem rechtse Forum der Democratie in de Provinciale Staten hebben we geschreven naar het CDA.

Hallo CDA

De AntiRacismeGroep ARG is zeer teleurgesteld en bovendien hoogst verontwaardigd vanwege de totstandkoming van de coalitie van uw partij met Forum voor Democratie.Het heeft er alle schijn van dat de stem van de zwijgende meerderheid hiervoor de wankele basis is gaan vormen, gezien de krappe meerderheid van een uiterst laag percentage van stemmers.Wij zullen blijk geven van onze afschuw door onze reactie zo breed mogelijk zowel in Brabant alsook op landelijk niveau te verspreiden.


rouw om brabantse coalitie met FvD

mei 06

2020 4 mei herdenking

Ondanks de beperkingen door de Corona-pandemie was het toch mogelijk om een krans te leggen in het Vrijheidspark. Zoals altijd in de vorm van een rode driehoek.

rode driehoek krans 4 mei

feb 02

Vooraankondiging: 75 jaar na de bevrijding

Herdenken is ook een belofte om het nooit meer zover te laten komen.

In 2020 herdenken we 75 jaar bevrijding van Nederland. In 1945 -na 5 jaar oorlog- was Nederland eindelijk onder het juk van naziterreur uitgekomen.
Veel mensen, die niet voldeden aan de kenmerken van het superieure Arische ras of die kritiek hadden op het naziregime zijn in oorlogstijd opgepakt, afgevoerd en gedood in concentratiekampen. Niet alleen Joden, maar o.a. ook Sinti/Roma, homoseksuelen, politieke gevangenen, Jehovah’s Getuigen, psychiatrische patiënten en gehandicapten zijn opzettelijk vermoord.

ARG organiseert in samenwerking met vele andere partijen een lezingen- en documentaire-cyclus in de periode van 22 maart t/m 1 mei. We willen de
verschillende groepen slachtoffers van het Nazi-regime, waarvan een aantal nogal onderbelicht is, aan bod laten komen.

De lezingen/documentaires zijn in de LocHal (De Kennismakerij) Burgemeester Brokxlaan 1000 in Tilburg en zijn gratis toegankelijk.
Voor het programmaboekje, kijk hier .

feb 02

De Ypelaer

In wijkcentrum De Ypelaer in Tilburg Noord hing in december 2019 tot medio januari 2020 op verschillende plaatsen in het gebouw een selectie uit de posters van ARG.

Jaarlijkse Kristallnachtherdenking

In het kader van de jaarlijkse Kristallnachtherdenking verzorgt ARG dit jaar in samenwerking met de Tilburgse Anarcho Sociëteit een lezing rond het thema muren.

De centrale vraag op deze herdenking is: zijn we terug in een soort 1938? En wat gaan we doen om te voorkomen dat het niet net zo verloopt als ‘toen’?

Kees Stad verzorgt de lezing met als titel: Muren, Misdaden en de Woorden.

er komen vragen aan bod zoals:

  • Zijn fysieke muren wel het grootste probleem?
  • Zijn er ook goede muren?”

De Tilburgse dichter Daan Taks zal poëzie voordragen.

Zaal open: 19.30 uur

lees meer hierover

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten